Skip to main content

Ny forskning: motverka allergiproblem hos vuxna hundar

Här är en av anledningar till att vi på Raw for Paw tror på 100 % naturliga produkter till våra hundar och katter.

Normalt behöver inte vara naturligt. Även om allergier och atopirelaterade symptom såsom klåda, eksem, utslag och öronproblem blir allt vanligare hos våra hundar och ibland känns “normaliserat” är det inte naturligt. Orsakerna till besvären kan vara annat än genetiken. I alla fall om man ska tro forskningsgruppen DogRisk vid Helsingfors Universitet som i en studie har följt 4022 hundar från åldern 2-4 månader till vuxen hund. I den här artikeln presenterar de ett resultat som pekar på ett orsakssamband mellan  val av det som hunden får att äta under valpåldern och förekomst av allergiproblematik hos vuxna hundar.

”Dessa tillsammans tyder på att det var råfodret som var gynnsamt för hundarnas hälsa, samt att redan ett 20% tillägg av råfoder ger hälsoeffekter”. – Anna Hielm-Björkman, forskningsgruppens ledare och docent vid Helsingfors Universitets veterinärfakultet.

Artikeln är publicerad hos föreningen Svenska färskfoder. I den hittar du även relaterade länkar till studien.

https://www.svenskafarskfoder.se/post/forskning-tyder-pa-att-farskfoder-kan-motverka-allergiproblem-hos-vuxna-hundar